Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej Dowiedz się więcej Rozumiem
White Logo

Klauzula Informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prosyntonia Pracownia Psychoterapii Agnieszka Kopczyńska-Przybyszewska, ul. Brzeźna 3 lokal 213 Łódź 90-303, e-mail: kontakt@prosyntonia.pl,

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: kontakt@prosyntonia.pl oraz telefonicznie: +48 695 478 347

3. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@prosyntonia.pl, pod numerem tel. 695 478 347 lub pisemnie na adres siedziby wskazanej w pkt. 1.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a. świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca itp.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
b. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze takich jak wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, rozpatrywanie reklamacji itp.
f. w celach świadczenia jak najlepszej jakości usług na potrzeby konsultacji superwizyjnych z zasadą zachowania anonimizacji danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione w trzech przypadkach:
a) organom sądowym lub ścigania tylko w przypadku nakazu sądowego o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej,
b) organom ścigania w przypadku powzięcia jakiekolwiek informacji o popełnieniu przestępstwa,
b) służbom medycznym lub rodzinie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).

9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania lub cofnięcia zgody zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.